วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

16 พศจิกายน 2552
วันนี้ผมและแมวย้ายไปทำงานที่ห้องวิทยุกับหม่อมหลวงเฉลิมขวัญ ศรีธวัช ท่านอาจารย์แนะนำการจัดรายการวิทยุ พร้อมยกตัวอย่างรายการวิทยุที่ดีให้พวกเรา แล้วให้พวกเราคิดจัดรายการวิทยุขึ้นมา 1รายการ จากข้อมูลในห้องสมุด พวกเราเลือกเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านจากนั้นอาจารย์ก็มอบหมายให้พวกเราไปรวบรวมข้อมูลและเขียนบทรายการวิทยุ
วันนี้ตอนเช้าผมได้รับมอบหมายให้บันทึกเทปรายการสายใยก.ศ.น.ระหว่างเวลา 10.00น.ถึง 11.00น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น