วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

30 พฤศจิกายน 2552
....ช่วงเช้าบันทึกเทปรายการสายใยกศน. ช่วงบ่ายเรียนรู้วิธีการทำรายการวิทยุ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเสียงจากท่านอาจารย์สมบัติ

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
....วันนี้ผมและแมวได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาไปอบรมครู สรช. ที่รีสอรท์บ้านสวนฝน จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 6.00น.ช่วยกันขนของขึ้นรถตู้ เวลา 8.00น. ช่วยกันติดตั้งกล้อง VDO เครื่องฉายLCD notebook ช่วงทำกิจกรรมผมและแมวถ่ายภาพนิ่ง และ VDO และช่วยงานวิทยากรตามสถานการณ์ เวลา 16.00น. เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถตู้เดินทางกลับที่พัก
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
....วันนี้ผมและแมวได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาไปอบรมครู สรช. ที่รีสอรท์บ้านสวนฝน จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 6.00น.ช่วยกันขนของขึ้นรถตู้ เวลา 8.00น. ช่วยกันติดตั้งกล้อง VDO เครื่องฉายLCD notebook ช่วงทำกิจกรรมผมและแมวถ่ายภาพนิ่ง และ VDO และช่วยงานวิทยากรตามสถานการณ์ เวลา 16.00น. เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถตู้เดินทางกลับที่พัก
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
....วันนี้ผมและแมวได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาไปอบรมครู สรช. ที่รีสอรท์บ้านสวนฝน จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 6.00น.ช่วยกันขนของขึ้นรถตู้ เวลา 8.00น. ช่วยกันติดตั้งกล้อง VDO เครื่องฉายLCD notebook ช่วงทำกิจกรรมผมและแมวถ่ายภาพนิ่ง และ VDO และช่วยงานวิทยากรตามสถานการณ์ เวลา 16.00น. เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถตู้เดินทางกลับที่พัก
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
....วันนี้ผมและแมวได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาไปอบรมครู สรช. ที่รีสอรท์บ้านสวนฝน จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 6.00น.ช่วยกันขนของขึ้นรถตู้ เวลา 8.00น. ช่วยกันติดตั้งกล้อง VDO เครื่องฉายLCD notebook ช่วงทำกิจกรรมผมและแมวถ่ายภาพนิ่ง และ VDO และช่วยงานวิทยากรตามสถานการณ์ เวลา 16.00น. เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถตู้เดินทางกลับที่พัก
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
....วันนี้ผมและแมวได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาไปอบรมครู สรช. ที่รีสอรท์บ้านสวนฝน จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 6.00น.ช่วยกันขนของขึ้นรถตู้ เวลา 8.00น. ช่วยกันติดตั้งกล้อง VDO เครื่องฉายLCD notebook ช่วงทำกิจกรรมผมและแมวถ่ายภาพนิ่ง และ VDO และช่วยงานวิทยากรตามสถานการณ์ เวลา 16.00น. เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถตู้เดินทางกลับที่พัก

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

20 พศจิกายน 2552
วันนี้ช่วงเช้าท่านอาจจารย์สมบัติให้พวกผมช่วยเก็บของในห้องบันทึกเสียง แล้วทดลองปฏิบัติการงานอัดรายการวิทยุดังนี้
1.เปิดเครื่องคอม เครื่องควบคุมเสียง เครื่องเล่นCD เครื่องขยายเสียง ไมค์และลำโพงทุกตัวให้พร้อม
2.เปิดโปรแกรมAdobe Adition ทำการทดสอบไมค์ทุกตัวว่าอัดเสียงเข้าหรือไม่
3.ส่งสัญญาณพิธีกรพร้อม กดREC Fedเสียงเพลงขึ้นประมาณ5-10วินาทีตามสมควร ส่งสัญญาณพิธีกรพูด
4.พิธีกรแนะนำตัว เข้าเนื้อหาจนจบรายการ ส่งสัญญาณให้ผู้คุมเสียง
5.Fedเสียงเพลงขึ้นจนจบเพลง ทำการบันทึกเป็นไฟล์Wave
6.ตัดต่อเสียงที่อัดด้วยโปรแกรมAdobe Adition

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

19 พศจิกายน 2552
วันนี้ท่านอาจจารย์สมบัติแนะนำการคุมเครื่องควบคุมเสียงจากห้องบันทึกเสียง แล้วสอนวิธีการตัดต่อไฟล์เสียงจาก Adobe Adition แล้วให้พวกเราทดลองอัดเสียงในห้องจัดรายการและควบคุมเสียงจากนั้นพวกเราก็ได้ทดลองตัดไฟล์เสียงที่ได้อัดไว้
18 พศจิกายน 2552
วันนี้ท่านอาจจารย์หม่อมหลวงเฉลิมขวัญมอบหมายให้ผมและแมวซ้อมพูดบทวิทยุกันทั้งวัน

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

17 พศจิกายน 2552
วันนี้ผมและแมวนำบทรายการวิทยุมาให้อาจารย์หม่อมหลวงเฉลิมขวัญตรวจดูความเรียบร้อย ท่านอาจารย์ให้ปรับแก้บทรายการนิดหน่อย แล้วให้เตียมซ้อมบทพูดให้ดี ช่วงบ่ายพวกเราไปช่วยอาจารย์นำรูปจากกล้องลงคอมพิวเตอร์ที่ฝ่ายวิชาการ ทำการสแกนไวรัสนำรูปลงเครื่อง
16 พศจิกายน 2552
วันนี้ผมและแมวย้ายไปทำงานที่ห้องวิทยุกับหม่อมหลวงเฉลิมขวัญ ศรีธวัช ท่านอาจารย์แนะนำการจัดรายการวิทยุ พร้อมยกตัวอย่างรายการวิทยุที่ดีให้พวกเรา แล้วให้พวกเราคิดจัดรายการวิทยุขึ้นมา 1รายการ จากข้อมูลในห้องสมุด พวกเราเลือกเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านจากนั้นอาจารย์ก็มอบหมายให้พวกเราไปรวบรวมข้อมูลและเขียนบทรายการวิทยุ
วันนี้ตอนเช้าผมได้รับมอบหมายให้บันทึกเทปรายการสายใยก.ศ.น.ระหว่างเวลา 10.00น.ถึง 11.00น.
13 พศจิกายน 2552
วันนี้ผมและแมวทำงานที่ห้องสมุดเหมือนเดิม ถ่ายภาพปกหนังสือเรียงตามหมายเลข จากนั้นนำไปตัดต่อในโปรแกรมPhotoshop Save เป็นภาพ Jpeg ขนาดกว้าง100พิกเซล ยาว120พิกเซล จากนั้นก็ Upload ลงฐานข้อมูลโดยแบ่งหน้าที่กันผมเป็นถ่ายภาพส่วนแมวเป็นคนตัดต่อลงฐานข้อมูล
12 พศจิกายน 2552
วันนี้เวลา 9.00น.ผมและแมว ได้รับมอบหมายให้ช่วยลุงกรานต์ติดตั้งเครื่องเสียงงานรับรองผู้อำนวยการคนใหม่พวกเราเริ่มจากการติดตั้งลำโพง ติดตั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นซีดี และเครื่องขยายเสียง เดินสายไฟ จากนั้นก็ทดสอบเครื่องเสียง จากนั้นเวลา 12.00น.พิธีเปิดก็ได้เริ่มขึ้น พวกเราได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศภายในงาน ประมาณบ่าย3โมง พิธีการก็เสร็จสิ้นพวกเราก็ช่วยกันเก็บเครื่องเสียง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

11 พศจิกายน 2552
วันนี้ผมและแมวทำงานที่ห้องสมุดเหมือนเดิม ถ่ายภาพปกหนังสือเรียงตามหมายเลข จากนั้นนำไปตัดต่อในโปรแกรมPhotoshop Save เป็นภาพ Jpeg ขนาดกว้าง100พิกเซล ยาว120พิกเซล จากนั้นก็ Upload ลงฐานข้อมูลโดยแบ่งหน้าที่กันผมเป็นถ่ายภาพส่วนแมวเป็นคนตัดต่อลงฐานข้อมูล
10 พศจิกายน 2552
วันนี้ช่วงเช้า อ.ชวน ภารังกูลมาปฐมนิเทศช่วงเช้าตั้งแต่เวลา10.00น.ถึง 11.00น. จากนั้นผมและแมวทำงานที่ห้องสมุดเหมือนเดิม ถ่ายภาพปกหนังสือเรียงตามหมายเลข จากนั้นนำไปตัดต่อในโปรแกรมPhotoshop Save เป็นภาพ Jpeg ขนาดกว้าง100พิกเซล ยาว120พิกเซล จากนั้นก็ Upload ลงฐานข้อมูลโดยแบ่งหน้าที่กันผมเป็นถ่ายภาพส่วนแมวเป็นคนตัดต่อลงฐานข้อมูล
9 พศจิกายน 2552
วันนี้ตอนเช้าผมได้รับมอบหมายให้บันทึกเทปรายการสายใยก.ศ.น.ระหว่างเวลา 10.00น.ถึง 11.00น.ต่อจากนั้นผมและแมวทำงานที่ห้องสมุดเหมือนเดิม ถ่ายภาพปกหนังสือเรียงตามหมายเลข จากนั้นนำไปตัดต่อในโปรแกรมPhotoshop Save เป็นภาพ Jpeg ขนาดกว้าง100พิกเซล ยาว120พิกเซล จากนั้นก็ Upload ลงฐานข้อมูลโดยแบ่งหน้าที่กันผมเป็นถ่ายภาพส่วนแมวเป็นคนตัดต่อลงฐานข้อมูล

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
วันนี้ผมและแมวทำงานที่ห้องสมุดเหมือนเดิม ถ่ายภาพปกหนังสือเรียงตามหมายเลข จากนั้นนำไปตัดต่อในโปรแกรมPhotoshop Save เป็นภาพ Jpeg ขนาดกว้าง100พิกเซล ยาว120พิกเซล จากนั้นก็ Upload ลงฐานข้อมูลโดยแบ่งหน้าที่กันผมเป็นถ่ายภาพส่วนแมวเป็นคนตัดต่อลงฐานข้อมูล
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
วันนี้ผมและแมวทำงานที่ห้องสมุดเหมือนเดิม ถ่ายภาพปกหนังสือเรียงตามหมายเลข จากนั้นนำไปตัดต่อในโปรแกรมPhotoshop Save เป็นภาพ Jpeg ขนาดกว้าง100พิกเซล ยาว120พิกเซล จากนั้นก็ Upload ลงฐานข้อมูลโดยแบ่งหน้าที่กันผมเป็นถ่ายภาพส่วนแมวเป็นคนตัดต่อลงฐานข้อมูล
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
วันนี้ครูเล็กพาพวกเราไปทำงานกับหัวหน้าฐิติหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา หัวหน้าฐิติมอบหมายให้เราถ่ายภาพปกหนังสือลงฐานข้อมูลของห้องสมุดโดยมีขั้นตอนดังนี้ ถ่ายภาพปกหนังสือเรียงตามหมายเลข จากนั้นนำไปตัดต่อในโปรแกรมPhotoshop Save เป็นภาพ Jpeg ขนาดกว้าง100พิกเซล ยาว120พิกเซล จากนั้นก็ Upload ลงฐานข้อมูลโดยแบ่งหน้าที่กันผมเป็นถ่ายภาพส่วนแมวเป็นคนตัดต่อลงฐานข้อมูล
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
ช่วงเช้าผมคัดลอกซีดีเรื่องอาชีพอิสระด้วยเครื่อง Copy ต่อให้เสร็จ จากนั้นครูเล็กพาผมและแมวไปแนะนำตัวกับ ผอ. แล้วไปไหว้หลวงพ่อแดง และพาชมสถานที่รอบๆ องค์กร ช่วงบ่ายมีการประชุมผมและแมวถูกมอบหมายให้ถ่ายภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
เมื่อเดินทางไปถึงสถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลางแล้วนำหนังสือฝึกงานไปส่งฝ่ายอำนวยการแล้วรายงานตัว จากนั้นครูเล็กพาไปแนะนำบุคลากรในองค์กรให้รู้จักแล้วพาไปทำงานที่ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา วันแรกผมได้รับมอบหมายให้อัดวีดีโอรายการทีวีตั้งแต่เวลา 10.00น. ถึง 11.00น. จากนั้นครูเล็กนำจดหมายพัสดุมาให้ผมจัดสำเนาซีดีตามที่จดหมายระบุ 12.00น. หัวหน้าฐิติ ครูเล็ก อาจารย์ประชา พาผมกับแมวไปเลี้ยงข้าว หลังจากทานข้าวแล้วครูเล็กพาไปยังที่พัก ช่วงบ่ายผมหาซีดีเรื่องอาชีพอิสระประมาณ 20 แผ่นไปคัดลอกด้วยเครื่อง Copy